Browsing: Language Of Light

Cung cấp cho học viên các khái niệm căn bản của nhiếp ảnh, hiểu và chụp đẹp với mọi loại máy ảnh.