fbpx

Browsing: Bruce Barnbaum

Dịch chủ yếu từ “The art of Photography – Bruce Barnbaum” ———————- Trong khi lens tele có xu hướng gom chặt các thành phần của bức ảnh, kéo chúng lại gần hơn khoảng cách giữa chúng trong thực tế thì lens góc rộng lại có xu hướng ngược lại, nghĩa là nó nới rộng khoảng cách giữa các thành phần của bức ảnh. Nếu các lens là nét một cách tuyệt đối và film không có grain, hoặc giả sensor của máy…